Øget vikar-forbrug varsler bedre tider på arbejdsmarkedet

Pressemeddelse

 

Omtalt i TV2 Finans 2. april 2012

 

Efter nogle særdeles hårde år er der igen lysere tider for danske vikar- og rekrutteringsbureauer. Bureauernes omsætning steg således i 2011 med næsten 5 procent, og de positive takter er fortsat ind i 2012 ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. ’Et forvarsel om bedre tider på arbejdsmarkedet,’ lyder det fra Vikarbureauernes Brancheforening (VB) i Dansk Erhverv.

 

”Det er en kendt tendens, at virksomheder begynder at hyre vikarer tidligt, når man mærker fremgang. Mange virksomheder kan være usikre på, om fremgangen kun er midlertidig. Derfor hyrer man ofte i første omgang fleksibel arbejdskraft i form af vikarer. Først senere udvider man den faste medarbejderstab,” forklarer Jakob Tietge, sekretariatschef for Vikarbureauernes Brancheforening (VB) i Dansk Erhverv.

 

Europæisk tendens
Det er ikke kun i Danmark, at vikarbureauer tidligt skaber nye jobs. En ny rapport ”Adapting to Change” udarbejdet af Boston Consulting Group for den europæiske vikarbranche, Eurociett, viser, at vikarbranchen siden lavpunktet i krisen i 2009 og frem til midten af 2011 skabte mere end 900.000 nye jobs i Europa. Dermed er vikarbureauer en af de største jobskabere i Europa.

Rapporten blev præsenteret på en europæisk arbejdsmarkedskonference hos Dansk Erhverv i sidste uge og dokumenter desuden, at vikarbureauer i de fleste europæiske lande skaber beskæftigelse allerede tidligt i et opsving. Typisk 3 – 9  måneder før den generelle beskæftigelse stiger.

 

Hver sjette dansker har arbejdet for et vikarbureau
En undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at hver sjette dansker på et tidspunkt har arbejdet som vikar gennem et vikarbureau. Aktuelt har omkring 20.000 personer deres hovedindtægt fra vikararbejde. De udgør 0,7 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. For Europa som helhed beskæftiger vikarbureauerne 1,6 procent af de ansatte. Danmark ligger dermed fortsat under det europæiske gennemsnit, hvad angår vikarers andel af beskæftigelsen.