Autorisation

  

 

 

 

Alle medemmer er VB er autoriserede.

 

 

 

 

For at blive autoriseret skal vikarbureauet opfylde en række formelle krav:

 

 

 • 2 års anciennitet i markedet – kun vikarbureauer der har en kendt forhistorie i markedet og har bevist at man har de nødvendige kompetencer kan optages som medlem.

 

 • Gennemført relevant uddannelse i vikarjura, der på nogle punkter er markant anderledes anden ansættelsesret.

 

 • Virksomheden må ikke være etableret på grundlag af overtagede aktiviteter fra et andet selskab, der er under konkurs eller er erklæret konkurs, med samme navn eller et enslydende navn som det konkursramte selskab og som har samme ledelse og/eller centrale personkreds i virksomheden.

 

 • Medlemsskab af arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv

 

 

Desuden skal alle ansøge gennem en optagelseskontrol, så skaber sikkerhed for at VB’s medlemmer levere op til autorisationens betingelser. Eksisterende medlemmer kontrolleres ved stikprøvekontrol.

 

For at sikre en uafhængig kontrol gennemføres optagelseskontrol og stikprævekontrol af foreningens revisor PwC.

 

 

 

Hvad får man, når man vælger et VB autoriseret vikarbureau?

 

 

 • Sikkerhed for at jeres vikarer behandles ordentligt og der ikke opstår negative sager for kunden –  bureauet overholder lovgivning samt overenskomst og/eller en række vilkår hos kunden. Bureauet er medlem af en DA-arbejdsgiverforening

 

 • Uddannelseskrav, der sikrer den relevante viden i bureauet om ansættelsesret for vikarer

 

 • Kvalitet i vikaranvisningen – alle medlemmer skal have mindst 2 års erfaring og er forpligtet til grundigt at afdække kompetencer

 

 • Tryghed om virksomhedens drift ved indlevering af en Serviceattest

 

 • Undgå konkursryttere – krav til bureauets forhistorie

 

 • Fortrolighed om kundens forhold

 

 • Eneste internationalt anerkendte brancheforening i Danmark