Henrik Bruun (Kelly Services) ny formand for VB

 
 
 
VB’s bestyrelse har på sit bestyrelsesmøde den 6. december 2011 konstitueret foreningens hidtidige næstformand som formand for VB frem til VB’s ordinære generalforsamling i marts 2012.
 
 
Christer Hammar (Manpower), som var den hidtidige formand, fratrådte formandshvervet i forbindelse med, at han flyttede hjem til sit hjemland Sverige for at tiltræde en ny stilling udenfor Manpower. VB retter en stor tak til Christer Hammar for sit store arbejde for hele branchen i Danmark, og ikke mindst i arbejdet med at gøre VB til en realitet.
 
 
I samme forbindelse har bestyrelsen indsuppleret den hidtidige bestyrelsessuppleant, Pia Larsen (Top Partners), i bestyrelsen.
 
 
Posten som næstformand vil være vakant frem til generalforsamlingen.
 
 
….