Q & A om vikararbejde

 

 

Hvem er vikarens arbejdsgiver?
Vikarbureauet er arbejdsgiver for vikaren, når vikaren er ansat i et vikariat. Det er vikarbureauet, der udbetaler løn, sygedagpenge, G-dage, afregner feriegodgørelse m.v. Det er også vikarbureaet, der kan give vikaren fri og aftale ferie.
Brugervirksomheden (kunden) har instruktionsbeføjelsen over medarbejderen under vikariatet. Brugervirksomheden betaler en samlet pris til vikarbureauet for vikariatet, der indeholder vikarens løn samt vikarbureauets øvrige udgifter og avance.

 

Hvad tjener en vikar typisk?
Det varierer meget efter branche, region og vikarens komptencer. Som regel tjener vikaren omtrent det samme som de fastansatte medarbejdere på virksomheden. I nogle brancher kan vikarlønnen være højere end de fastansattes. Lønnen kan enten være bestemt af vikarbureauets egen overenskomst, brugervirksomhedens overenskomst eller af en aftale mellem vikaren og vikarbureauet, hvis der ikke er gældende overenskomster for ansættelsesforholdet.

 

Hvilken overenskomst gælder for vikararbejdet?
Vikararbejde er ikke altid overenskomstdækket. Vikararbejde kan foregå efter forskellige overenskomster. Hvilken overenskomst der gælder, afhænger af typen af arbejde og af om enten vikarbureauet eller brugervirksomheden har overenskomst for det pågældende arbejdsområde.
Som udgangspunkt gælde vikarbureauets egen overenskomst, hvis vikarbureauet har overenskomst på området. Er det ikke tilfældet kan vikarens løn og ansættelsesvilkår aftales mellem vikarbureauet og vikaren indenfor rammerne af den gældende lovgivning. Indenfor nogle fagområder er vikararbejde omfattet af brugervirksomhedens overenskomst. Spørge dit vikarbureauer om nærmere information.

 

Har vikarer fra et vikarbureau funktionærstatus?
Som hovedregel nej, da vikaren ikke opfylder funktionærlovens bestemmelser. Det har især betydning for vikarens opsigelsesvarsel og betaling under sygdom. Da vikaren ikke er funktionær, påhviler det som udgangspunkt ikke vikaren at opsige sin stilling med et bestemt varsel.

 

Er der et opsigelsesvarsel for vikaren?
Som udgangspunkt kan både vikaren og vikarbureauet afbryde ansættelsesn uden varsel, med mindre andet følger af overenskomst eller individuel aftale.

 

Får en vikar løn under sygdom?
Da vikaren ikke er funktionær får denne ikke løn under sygdom, med mindre der er optjent ret til dette i henhold til en overenskomst. I stedet kan vikaren få sygedagpenge i henhold til reglerne i sygedagpengeloven.

 

Får man pension som vikar?
Ja, hvis man har optjent tilstrækkelig anciennitet i henhold til en overenskomst. Ellers afhænger det af en eventuel aftale med vikarbureauet. Flere overenskomster tilsidesætter anciennitetskravene, hvis vikaren har en arbejdsmarkedspension fra et tidligere ansættelsesforhold. I sådanne tilfælde kan vikaren få pension fra første dag i vikariatet.

 

Må brugervirksomheden (kunden) fastansatte vikaren?
Ja, og det er meget almindeligt. Erfaringer viser at vikariater ofte fører til fastansættelser, hvis kunden har været tilfreds med vikaren. Brugervirksomheden skal som regel betale et jobformidlingshonorar til vikarbureauet, når en vikar fra et vikarbureau fastansættes af brugervirksomheden. Dette er aftalt på forhånd mellem vikarbureauet og brugervirksomheden. Der er lovgivning, der fastslår at jobformidlingshonoraret skal være på et rimeligt niveau, der skal stå i forhold til den rekrutteringsydelse som brugervirksomheden reelt har fået leveret.