World of Work 2012 offentliggjort

ILO (FN organisation for regeringer og arbejdsmarkedsparter) har offentliggjort deres årlige rapport for tendenser på arbejdsmarkedet.

 

ILO er pessimistiske og tror ikke man i de europæiske lande når op på samme antal jobs som før krisen før i 2016. Samtidig mener ILO, at man kan se en stigning i antallet af såkaldte non-standard jobs (der omfatter deltidsansættelser og tidsbegrænsede ansættelser).

 

Danmark i top med deltidsansættelser

Rapporten viser desuden, at Danmark er blandt de lande i verden med den højeste andel af deltidsansatte i forhold til det samlede antal beskæftigede.

 

Derimod er andelen af tidsbegrænsede ansættelser faldet – herunder vikarer fra vikarbureauer – i perioden fra 2007-2010. Tidsbegrænsede ansættelser udgør nu omkring 7-8 procent af den samlede beskæftigese.

 

Læs hele rapporten her